กรรมการบางคนลาออกก่อนครบวาระ ทำให้กรรมการเหลือไม่ถึง 3 คน มีผลอย่างไร

โดย: สุพจน์ [IP: 203.153.177.xxx]
เมื่อ: 2019-02-24 11:39:53
กรรมการเหลือไม่ถึง 3 คน มีผลอย่างไร


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,941