กรรมการนิติฯรักษาการได้ขึ้นเงินเดือนตัวเองเทากับ ผจก.นิติฯหมดวาระได้หรือไม่

โดย: เจ้าของร่วม [IP: 49.229.225.xxx]
เมื่อ: 2020-06-30 08:57:16
กรรมการนิติบุคคลฯได้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้รักษาการ ผจก.นิติฯ และกรรมการได้อนุมัติเงินเดือนให้กรรมการนิติฯที่ีหมดวาระเท่ากับผจก.นิติฯได้หรือไม่ ต้องผ่านที่ีประชุมใหญ่หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,943