แนะนำบริษัท

         บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในทุกระดับเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารการจัดการชุมชนทั้งนี้บริษัทบิซิเนสพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริหารการจัดการทรัพย์สินและชุมชนให้คงความน่าอยู่อาศัยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของท่านภายใต้งบประมาณที่โปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมรวมทั้งการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านเจ้าของห้องชุด เจ้าของอาคาร เจ้าของบ้าน และผู้พักอาศัยภายใต้สโลแกน

          บริการดี มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า รักษาผลประโยชน์

   1. มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนางานบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้อการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสูงสุด

 2. เพิ่มมูลค่าของอาคารและทรัพย์สินด้วยระบบการบริหารการจัดการต้นทุนต่ำและเหมาะสม      

 3. ยึดมั่นหลักการบริหารการจัดการที่ถูกต้อง เป็นธรรม ตรไปตรงมา และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 4. เป็นตัวแทนติดต่อกับหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้กับนิติบุคคลฯ

      บริษัทฯพร้อมให้บริการดังนี้

  • บริหารการจัดการ        อาคารชุด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์  สโมสร และอาคารทั่วไป ฯลฯ
  • บริการให้คำปรึกษา    การบริหารอาคารชุด /หมู่บ้านจัดสรร การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย/งบดุล การจัดประชุม  ฯลฯ           
  • บริการจดทะเบียน       จดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอาคารชุด                                                                                กรรมการหมู่บ้านจัดสรร การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ    
Visitors: 76,413