แนะนำบริษัท

      บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยทีมงานผู้บริหารอาคารชุดที่มีประสบการณ์ในทุกระดับ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารการจัดการชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท บิซิเนสพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริหารการจัดการทรัพย์สินและชุมชนให้คงความน่าอยู่อาศัย เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของท่านภายใต้งบประมาณที่โปร่งใส เป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านเจ้าของห้องชุด เจ้าของอาคาร เจ้าของบ้าน และผู้พักอาศัยภายใต้สโลแกนของบริษัทที่ว่า

  บริการดี มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า รักษาผลประโยชน์

   1. มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนางานบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้อการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสูงสุด

  2. เพิ่มมูลค่าของอาคารและทรัพย์สินด้วยระบบการบริหารการจัดการต้นทุนต่ำและเหมาะสมตรงตามข้อกำหนด       

  3. ยึดมั่นหลักการบริหารการจัดการที่ถูกต้อง เป็นธรรม ตรไปตรงมา และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

  4. เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้กับนิติบุคคลฯ

      บริษัทฯพร้อมให้บริการดังนี้

  • บริหารการจัดการ        อาคารชุด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์  สโมสร และอาคารทั่วไป ฯลฯ
  • บริการให้คำปรึกษา    การบริหารอาคารชุด /หมู่บ้านจัดสรร การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย/งบดุล การจัดประชุม  ฯลฯ           
  • บริการจดทะเบียน       จดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอาคารชุด                                                                                                 กรรมการหมู่บ้านจัดสรร การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ    
Visitors: 56,502