สมัครงาน

  บริษัท บิซิเนสพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ต้องการผู้ร่วมงาน และผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ และรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพในอนาคต ท่านที่รักในงานบริการ มีความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน พร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าร่วมกับบริษัท สามารถติดต่อฝ่ายบุคคล เพื่อสมัครงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้
ผู้จัดการอาคารชุด 5 ตำแหน่ง   เพศชาย/หญิง  อายุ 28 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป-ปริญญาตรี     (หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการ  บริหารอาคารชุดหรืองานบริการที่มีวุฒิต่ำกว่าหรือเทียบเท่า) อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 17,000 บาท-30,000 บาท(ผู้มีประสบการณ์ในงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ช่างประจำอาคาร 10 ตำแหน่ง  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา   ม.6 , ปวช. , ปวส. (หรือผู้มีประสบการณ์ที่มีวุฒิต่ำกว่าหรือเทียบเท่า)  อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท  (ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)          
พนักงานธุรการ  5 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา   ม.6 ,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี (หรือผู้มีประสบการณ์ที่มีวุฒิต่ำกว่าหรือเทียบเท่า)   อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท (ผู้มีปประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ชั้น 10 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-012-7424-5  email: bpm_group@hotmail.com
 
Visitors: 58,019