โทรศัพท์ฉุกเฉิน

♦เหตุด่วนเหตุร้าย         191     ♦ดับเพลิง(ไฟไหม้)          199                          ♦การไฟฟ้า(ไฟฟ้าดับ)         1130

♦ประปา(น้ำไม่ไหล)    1125     ♦โทรศัพท์ขัดข้อง             กด1177(ตาม3ตัวแรก) ♦รถพยาบาล(ตำรวจ)          1691

♦หน่วยแพทย์กู้ชีพ      1554     ♦ป่วยฉุกเฉิน(ศูนย์นเรนทร) 1669                        ♦หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.     1555

♦ร่วมด้วยช่วยกัน         1677    ♦จส.100                        1137                        ♦สวพ.91                         1644

♦ตำรวจทางหลวง        1193    ♦กองปราบปราม              1195                         ♦ตำรวจท่องเที่ยว              1155

♦ศูนย์จราจรทางด่วน    1543    ♦ร้องเรียน ขสมก.             184                          ♦ศูนย์รับแจ้งเหตุ(เอราวัณ)   1646

♦ศูนย์ควบคุมจราจร      1197    ♦ปอเต็กตึ้ง                     02-226-4444-8          ♦ร่วมกตัญญู       02-751-0951-3

♦ศูนย์เตือนภัยพิบัติ      1860     ♦ข่าวอากาศ กรมอุตุฯ        1182                       ♦สายด่วน ปภ.                  1784

♦ สายด่วน อย.           1556     ♦สายด่วนกรมสุขภาพจิต     1667                       ♦อาสา สภากาชาดไทย      1665

♦ประกันสังคม             1506    ♦สายด่วนผู้บริโภค            1166                        ♦บริการแท็กซี่       02-878-9998

♦แท็กซี่เรดิโอ             1681    ♦ศูนย์แท็กซี่สยาม             1661                       ♦แท็กซี่รวมมิตร     02-911-4444

♦แจ้งข้อมูลยาเสพติด    1688    ♦ศูนย์แท็กซี่เจริญเมือง       02-611-6499           ♦ศูนย์แท็กซี่นครชัย 02-878-9000

 บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร 02-012-7424-5  โทรสาร 02-012-7427                                                                        www.bpmprop.com / email:bpm_group@hotmail.com 

Visitors: 61,232