โทรศัพท์ฉุกเฉิน

♦ เหตุด่วนเหตุร้าย          191                    ♦ ดับเพลิง(ไฟไหม้)                 199                                         ♦ การไฟฟ้า(ไฟฟ้าดับ)             1130

♦ ประปา(น้ำไม่ไหล)     1125                     ♦ โทรศัพท์ขัดข้อง                  กด1177(ตาม3ตัวแรก)         ♦ รถพยาบาล(ตำรวจ)               1691

♦ หน่วยแพทย์กู้ชีพ      1554                     ♦ ป่วยฉุกเฉิน(ศูนย์นเรนทร) 1669                                       ♦ หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.         1555

♦ ร่วมด้วยช่วยกัน         1677                      ♦ จส.100                                1137                                       ♦ สวพ.91                                   1644

♦ ตำรวจทางหลวง        1193                      ♦ กองปราบปราม                   1195                                        ♦ ตำรวจท่องเที่ยว                      1155

♦ ศูนย์จราจรทางด่วน   1543                     ♦ ร้องเรียน ขสมก.                  184                                         ♦ ศูนย์รับแจ้งเหตุ(เอราวัณ)     1646

♦ ศูนย์ควบคุมจราจร     1197                     ♦ ปอเต็กตึ้ง      02-226-4444-8                                        ♦ ร่วมกตัญญู          02-751-0951-3

♦ ศูนย์เตือนภัยพิบัติ     1860                    ♦ ข่าวอากาศ กรมอุตุฯ            1182                                       ♦ สายด่วน ปภ.                          1784

♦ สายด่วน อย.               1556                     ♦ สายด่วนกรมสุขภาพจิต      1667                                       ♦ อาสา สภากาชาดไทย             1665

♦ ประกันสังคม               1506                    ♦ สายด่วนผู้บริโภค                 1166                                      ♦ บริการแท็กซี่            02-878-9998

♦ แท็กซี่เรดิโอ                1681                    ♦ ศูนย์แท็กซี่สยาม                  1661                                      ♦ แท็กซี่รวมมิตร        02-911-4444

♦ แจ้งข้อมูลยาเสพติด   1688                    ♦ ศูนย์แท็กซี่เจริญเมือง   02-611-6499                             ♦ ศูนย์แท็กซี่นครชัย  02-878-9000

 บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร 02-012-7424-5  โทรสาร 02-012-7427                                                                        www.bpmprop.com / email:bpm_group@hotmail.com 

Visitors: 75,378